GDPR poštovní holub

 GDPR poštovní holub je aplikace určená pro bezpečné zasílání lékařské korespondence, mezi kterou spadají lékařské zprávy, rentgeny, léčebné plány a jiná data citlivé povahy.

Každá z odeslaných zpráv je šifrována vlastním klíčem, který GDPR poštovní holub předá pouze příjemci. Zabezpečení dat je tak na nejvyšší úrovni a přitom zůstává ovládání aplikace naprosto jednoduché.

 

Zdarma

  / během pandemie pro lékaře

výkres7 (2).png
kisspng-general-data-protection-regulati

Jak bezpečné zasílání dat funguje?

1

2

3

4

Pro odeslání zprávy zadáte telefonní číslo a email příjemce a přiložíte soubor s citlivými daty.

 

Soubor se zašifruje a uloží na server. Příjemci se odešle emailová zpráva o zásilce a klíč, který přijde formou sms.

 

Příjemce se nemusí registrovat  a ihned si může po zadání klíče vyzvednout Vaší zprávu s citlivými údaji.

 

O přijetí zásilky se dozvíte přímo v aplikaci. Vždy máte přehled, zda byly zásilky vyzvednuty nebo na vyzvednutí teprve čekají.